TRAWACA - Sistem Anotasi Aksara

Sistem Anotasi Aksara


TRAWACA ngawontenaken kagiyatan urun daya kangge maringi label dhateng asil segmentasi aksara saking uji sistem OCR (Optical Character Recognition utawi Pengenalan Karakter Optis) penelitian.
Menawi wegdal punika wonten kagiyatan anotasi ingkang nembe kalampahan, wonten ing ngandhap bakal wonten tautan ingkang saged panjenengan ginakaken kangge ndhaftar lan ndherek maringi anotasi.
Sasampunipun ndhaftar, panjenengan saged mlebet dhateng sistem anotasi ngangge form Login.


Login


Sumangga maringi nami pengguna kaliyan tembung sandi

Riwayat Anotasi


Anotasi Aksara Jawa (1)

Januari-Februari 2019 - Anotasi punika sampun bibar
Ingkang ndhaftar: tiyang 109. Ingkang aktif dados anotator: tiyang 31. Ingkang aktif dados evaluator: tiyang 11.

Kagiyatan punika inggih maringi label wujud aksara Unicode lan uninipun aksara dhateng asil segmentasi sistem OCR Cakra.

 


Kadamel dening

Aditya W Mahastama | Architecture and Code
Lucia D Krisnawati | Business Process
Komunitas Wikipedia Jawa | Contributors and Evaluation