TRAWACA - Diagram Sankey Koleksi Naskah Jawa

Diagram Sankey Koleksi Naskah Jawa


Ing tlatah Ngayogyakarta lan Jawa Tengah

Serat
Kaanggit minangka wohing panggalih sawetawis pujangga. Ngemu wejangan, pitedah, jangka, tembang, lan sapiturutipun.

Legendha grafik: Kutha - Perpustakaan - Nomer Indeks - Naminipun serat - Kaanggit dening - Taun. NN: Tanpa nami/boten trawaca, NY: Tanpa taun.


Babad
Anggitan ingkang nyariyosaken bab lumampahing salah satunggal prakawis saking wiwitan dumugi ing purnanipun, saged bab alam, bangsa lan sanes-sanesipun. Isinipun dereng temtu sadaya kalampahan saestu, kadhang kala inggih kasisipan prakawis-prakawis ingkang dipun tambah-tambahi utawi dipun othak athik supados mathuk.

Legendha grafik: Kutha - Perpustakaan - Nomer Indeks - Naminipun babad - Kaanggit dening - Taun. NN: Tanpa nami/boten trawaca, NY: Tanpa taun.

 


Kadamel dening

Yudhistira Audri Pranata | 71150123
Hutrima Gusti Cahyadi | 71150156
Zenas Dwigrasia | 71150164