TRAWACA - Cakra - Piranti Maos Otomatis (OCR) Aksara Jawa

Cakra - Piranti Maos Otomatis (OCR) Aksara Jawa


Kadamel déning Tim Risèt TRAWACA - Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Unggah Gambar

Padosi... Submit

Wedalan OCR


Vèrsi mesin:
1.0.0 - 24.05.2019 déning Aditya W. Mahastama lan Lucia D. Krisnawati
2.0.0 - 29.03.2020 déning Lucia D. Krisnawati lan Aditya W. Mahastama
2.1.0 - 28.06.2021 déning Lucia D. Krisnawati lan Aditya W. Mahastama
Vèrsi kaca:
9.3.0 - 28.06.2021

Pangurun Daya

Aditya W Mahastama | Business Process, Architecture and Code
Lucia D Krisnawati | Business Process, Arcitecture and Code
Komunitas Wikipedia Jawa | Annotation and Evaluation

      

Proyek Cakra punika kasengkuyung déning Wikimédia Indhonésiya supados saged kaanggé wonten ing Wikisource, pramila ndhèrèk kénging lisènsi CC BY.
Samangké, API kangge OCR Cakra saweg kaanggit. Menawi panjenengan ngersakaken badhé pirsa langkung kathah, sumangga kintun surèl dhateng tim Trawaca.

Bothèkan

[1]Fonta Tuladha Jejeg déning R.S. Wihananto saged kaundhuh ing ngriki.
[2]Conto citra naskah (klik kanggé ngundhuh lajeng kadadosna unggahan):