Welcome to
TRAWACA Web Page

TRAWACA is a research team focused on Indonesian culture preservation, especially Javanese language and writing system.

About TRAWACA


TRAWACA wonten ing basa Jawa anggadhahi makna seratan ingkang saged kawaos malih kanthi gamblang lan cetha. Pramila, tembung TRAWACA kaginaaken minangka singkatan kanggé "Transliterasi Aksara Jawa Duta Wacana", inggih punika sawijining pakempalan penelitian, ingkang kawiwitan rikala taun 2016 wonten ing Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
Pakempalan punika lair saking raos prihatin amargi budaya - utaminipun basa - Jawa lan sapanunggilanipun ingkang wonten ing Indhonésia, samsaya dangu samsaya luntur lan ical kénging ombyaking budaya manca ingkang mawarni-warni. Raos punika kairing déning pepinginan, kados pundi anggènipun saged ngetrapaken ilmu ingkang dipun gadhahi déning para anggota TRAWACA, inggih punika ilmu Informatika, kanggé ngupados lestantunipun budaya Nusantara ingkang adi luhung.
Awit punika, pakempalan TRAWACA tansah ngawontenaken penelitian ing bidhang Digital Humanities, kanggé nggayuh pepinginan bilih mangké sageda damel digitalisasi tumrap naskah-naskah ingkang kaserat nganggé aksara Jawa lan nyimpen isining naskah punika wonten ing wujud teks digital mawi aksara Jawa (UNICODE) lan ugi aksara Latin.

TRAWACA Team


Lead Researchers

Dr. phil. Lucia D. Krisnawati, S.S, M.A
Natural Language Processing, Machine Learning
Aditya Wikan Mahastama, S.Kom, MCS
Digital Image Processing, Optical Character Recognition

Contributors

Aryasasta Dharma Sagala :: GN1920
Riko Gusjakal Muran :: GN1920
Nathania Saphira :: GN1920
Aldo Kurnia Wicaksono :: GS1920
Ryan Ariestillman Candra :: GS1920
Friendly Living Hulu :: GS1920
Styan Lintang Sumiwi :: GS1819-GN1920
Samuel Eddijanto :: GN1819
Michell Bernardi S :: GN1819
Nana Eka Wulandari :: GN1819
Habriyanto Kala'padang :: GS1819
Ofri Cantika Valent :: GS1819

Email us at trawaca@staff.ukdw.ac.id

Events and Progress


Javanese Annotation

Crowdsourcing event on labeling Javanese characters of OCR segmentation result. This event is supported by Wikimedia Indonesia with participants from all over Indonesia.
This event has been finished and is currently inactive.

January-February 2019

Cakra OCR

Initial release of Cakra OCR Web Application. Cakra is supposed to do OCR on printed Javanese manuscripts only.

24 May 2019

Wait for our events to come!

 

TRAWACA Friends


Wikimedia Indonesia | Printed Javanese OCR Project, 2018-now.
Museum Sono Budoyo, Yogyakarta | Cleaning of Digital Javanese Manuscript Images, 2017-2018.
Yayasan Sastra Lestari, Surakarta | Collaboration in researches on Javanese manuscripts, 2016-now.
Indonesia Digital Heritage | Collaboration in cultural researches, 2017-now.